Avgiftsbevakning

Vikten av att inte försumma avgifter för patent, varumärken eller designskydd

Patentavgifter är en högst väsentlig del i patentsystemet. I den svenska patentlagen är ordet "avgift" nämnt 76 gånger. Utgångspunkten för existensen av patentverk och patentsystem är att kunderna (patentägarna) skall själva betala kostnaden för systemet via olika avgifter. Det är du som ägare av patent eller patentansökan som har ansvar för att rätt avgift blir inbetald i rätt tid, vilket kan vara knepigt när betalning skall ske till andra länders patentverk. För flertalet patentägare är det klokt att nyttja extern tjänst för inbetalning av årsavgifter.

Läs mer om vikten att inte försumma patentavgifter

Medlemstjänst för rådgivning inom patent, varumärken eller designskydd

Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar erbjuds tjänster i samarbete med patentbyrån Groth & Co. Mer om denna tjänst aviseras inom kort.

OBS! Nya faktureringsrutiner!
Som ett steg i miljöns tecken samt att bli effektivare inför vi på Svenska Uppfinnareföreningen nya faktureringsrutiner. Framöver önskar vi kommunicera via e-post. Därför behöver vi era e-postadresser - e-postadress för fakturering samt eventuell e-postadress för övrig kommunikation.