Valnämndens förslag till fyllnadsval

Valnämnden nominerar följande fem kandidater: 
(Klicka på namnet för mer information)

Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnarförening
Bo Lindgren, (ordf.) Idé-Akuten i Boden 
Håkan Edqvist, (ordf.) SUF Östergötland
Monika Källman, Stockholms Innovatörskrets (STIK) 
Roland Hellander, Uppfinnarföreningen i Umeå

Alternativ till valnämndens förslag

Om du inte röstar enligt valnämndens förslag finns följande giltigt inkomna förslag på kandidater från medlemmar, att rösta på:

Jennie Sandelin, Stockholms Innovatörskrets (STIK)
Tomas Björshammar, Stockholms Innovatörskrets (STIK)
Örjan Strandberg, (ordf.) Stockholms Innovatörskrets (STIK)

OBS! Det sammanlagda antalet kandidater som ska röstas in måste vara minst två och max fem.

Röstningsformulär