Sveriges Uppfinnarkvinnor

SUF har tillsammans med uppfinnareföreningar i Island-Danmark-Finland-Norge-Estland sökt medel från Nordiska rådet för ett projekt om samarbete gällande mentorskap för kvinnliga uppfinnare. Projektets namn är: Mentorskap för nya kvinnliga uppfinnare/innovatörer i de nordiska länderna Om projektmedel beviljas, är projektstart beräknas till den1 juni 2023. Vi söker kvinnor som vill vara med i projektet, hör av […]