SUF har tillsammans med uppfinnareföreningar i Island-Danmark-Finland-Norge-Estland sökt medel från Nordiska rådet för ett projekt om samarbete gällande mentorskap för kvinnliga uppfinnare.

Projektets namn är: Mentorskap för nya kvinnliga uppfinnare/innovatörer i de nordiska länderna

Om projektmedel beviljas, är projektstart beräknas till den1 juni 2023.

Vi söker kvinnor som vill vara med i projektet, hör av dig till Ann Dohse på mejl: ann.dohse@gmail.com