Våra tjänster:

Innovationonline.se – Vår onlinerådgivnings sida för dina idéer.

SUF.idefendo.se – Vår tjänst för digitala vittnen i samarbete med idefendo

SUF är en av huvudmännen för:

www.stiftelsenskapa.se – Sveriges största innovationspris

SUF är en av stiftare till:

www.tekniskamuseet.se – Museum och upplevelsearena

SUF är medlem i följande organisationer:

IFIA.com – International Federation of Inventors Associations

thingsstockholm.com – No. 1 Deeptech community in Sweden

SUF samarbetspartner:

dhr.se -Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet