För rådgivning och ansökan om medlemskap kontaktar du medlemsföreningarna

Medlemsfrågor skickas till: medlem@uppfinnare.se

Fakturor skickas till: ekonomi@uppfinnare.se

För besök av Svenska Uppfinnareföreningen – avtala tid.

Svenska Uppfinnareföreningen 
Södra Kungsvägen 269
18163 Lidingö
info@uppfinnare.se


Styrelse

Namn: Carlos Rodriguez
Befattning:
 Ordförande 
Förening: Stockholms Innovatörs Krets
E-post: carlos.rodriguez@uppfinnare.se

Namn: Gustaf Bauer
Befattning: Vice ordförande
Förening: Älmhults Idéförening
E-post: gustaf.bauer@uppfinnare.se
Telefon: 0730-64 22 44


Ordinarie ledamöter

Namn: Jannike Lindbergh
Befattning: Ledamot / Ansvarig för Kommunikationsgruppen
Förening: Idéforum Skellefteå
E-post: jannike.lindbergh@uppfinnare.se


Namn: Jenny Rocha
Befattning: Ledamot / Ansvarig för Ambassadörsgruppen
Förening: SUF Direktansluten
E-post: jenny.rocha@uppfinnare.se

Namn: Hans Lindblom
Befattning: Ledamot / Ansvarig för Utbildning och Rådgivning
Förening: Ängelholm – Helsingborg – Landskrona
E-post: hans.lindblom@uppfinnare.se

Namn: Christian Moe
Befattning: Ledamot
Förening: Ängelholm – Helsingborg – Landskrona
E-post: christian.moe@uppfinnare.se

Namn: Ann Dohse
Befattning: Ledamot 
Förening: SUF Östergötland
E-post: ann.dohse@gmail.com

Namn: Bodil Odre
Befattning: Ledamot / Sekreterare Kassör / Ansvarig för Ekonomi & Finansgruppen 
Förening: Oppinova Innovatörs- och uppfinnarförening
E-post: bodil.odre@uppfinnare.se

Namn: Arashk Nadimi
Befattning: Ansvarig för gruppen Medlemsutveckling och Samråd
Förening: Svenska Uppfinnareförening – SYD
E-post: arashk.nadimi@uppfinnare.se

Namn: Anders Hilmersson
Befattning: Ledamot
Förening: Svenska Uppfinnareförening – SYD
E-post: anders.hilmersson@uppfinnare.se


Suppleanter

Jasenka Mauszer Åkerlund, Svensk Uppfinnareföreningen – SYD
Gert Schött, Täby-Danderyd Uppfinnarförening
Linus Svensson, Stockholm Innovatörs Krets 
Bosse Ericsson, SUF Direktansluten
Christian Wilcke, Täby-Danderyd UppfinnarföreningStyrelserådgivare

Namn: Jan Erik Nowacki
Befattning:
 Styrelserådgivare
E-post: jan-erik.nowacki@uppfinnare.se
Telefon: 070-743 62 21

Namn: Kjell Svedman, SUF Direktansluten
Befattning: Styrelserådgivare
E-post:kjell.svedman@uppfinnare.se

Namn: Sten Wigert, Idéforum Ångermanland
Befattning: Styrelserådgivare för universitetskontakter
E-post: sten.wigert@uppfinnare.se

Namn: Ingvar Svanborg, Jämtlands Uppfinnarakademi
Befattning: Utbildningsrådgivare
E-post: ingvar.svanborg@uppfinnare.se


Revisorer

Namn: Kjell Svedman, SUF Direktansluten
Befattning: Lekmannarevisor 
E-post: kjell.svedman@uppfinnare.se

Namn: Göran Lindh, Täby-Danderyd Uppfinnarförening
Befattning: Lekmannarevisor 
E-post: goran.lindh@uppfinnare.se


Valnämnd

Namn: Elisabeth Haider, Älmhults idéförening (sammankallande)
Befattning: 
Valnämnd
Tel: 0706-399970
E-postvalnamnd@uppfinnare.se

Namn: Kjell Svedman, SUF Direktansluten
Befattning: Valnämnd

Namn: Jenny Rocha, SUF Direktansluten
Befattning: Valnämnd

Namn: Roland Lindkvist, Idéforum Skellefteå
Befattning:
Valnämnd 

Namn: Jan-Erik Nowacki, Täby-Danderyd Uppfinnarförening
Befattning: Valnämnd


 Etiknämnd  

Namn: Sten Wigert
Befattning: Etiknämd

Namn: Carl-Eric Engström
Befattning: Etiknämd

Namn: Anne Närhi
Befattning: Etiknämd