För rådgivning och ansökan om medlemskap kontaktar du medlemsföreningarna

Medlemsfrågor skickas till: medlem@uppfinnare.se

Fakturor skickas till: faktura@uppfinnare.se

För besök av Svenska Uppfinnareföreningen – avtala tid.

Svenska Uppfinnareföreningen 
Södra Kungsvägen 269
18163 Lidingö
info@uppfinnare.se


Styrelse

Namn: Jan Erik Nowacki
Befattning:
 Ordförande 
E-post: jan-erik.nowacki@uppfinnare.se
Telefon: 070-743 62 21

Namn: Carlos Rodriguez
Befattning: Vice Ordförande
E-post: 


Ordinarie ledamöter

Namn: Gustaf Bauer
Befattning: Ledamot
E-post: gustaf.bauer@uppfinnare.se
Telefon: 0730-64 22 44

Namn: Joakim Fichtel
Befattning: Ledamot 

Namn: Göran Lindh
Befattning: Ledamot
E-post: 

Namn: Leif Wrenkler
Befattning: Ledamot 
E-post: leif.wrenkler@uppfinnare.se

Namn: Ann Dohse
Befattning: Ledamot 
E-post: ann.dohse@uppfinnare.se

Namn: Ingvar Svanborg
Befattning: Ledamot 
E-post: ingvar.svanborg@uppfinnare.se

Namn: Håkan Edqvist
Befattning: Ledamot / Kassör
E-post: ekonomi@uppfinnare.se


Suppleanter

Linus Svensson, STIK 
Bosse Ericsson, SUF Direktansluten
Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnareförening
Gert Schött, Täby-Danderyd Uppfinnarförening 
Harmonie Gashi, SUF Direktansluten


Revisorer

Namn: Christian Wilcke
Befattning: Lekmannarevisor 

Namn: Ulf Gallbo
Befattning: Lekmannarevisor 


Valnämnd

Namn: Elisabeth Haider (sammankallande)
Befattning: 
Valnämnd
Tel: 0706-399970
E-postvalnamnd@uppfinnare.se

Namn: Carlos Rodriguez
Befattning: Valnämnd

Namn: Kjell Svedman
Befattning: Valnämnd

Namn: Roland Lindkvist
Befattning:
Valnämnd 

Namn: Jenny Rocha
Befattning: Valnämnd


 Etiknämnd  

Namn: Sten Wigert
Befattning: Etiknämd

Namn: Carl-Eric Engström
Befattning: Etiknämd

Namn: Anne Närhi
Befattning: Etiknämd