Inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik.

 Uppfinnare och idébärare är ryggraden i svensk innovation. Deras kreativitet driver fram nya idéer och lösningar. Vi behöver uppmärksamma deras viktiga roll och stötta dem på rätt sätt.  Politiken måste göra det enklare för fristående idébärare och uppfinnare att delta i innovationsprocessen. Låt oss inkludera fler i framtidens innovation.  Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och Göteborgs Uppfinnareförening […]