🚀Uppfinnare och idébärare är ryggraden i svensk innovation. Deras kreativitet driver fram nya idéer och lösningar. Vi behöver uppmärksamma deras viktiga roll och stötta dem på rätt sätt.

💼 Politiken måste göra det enklare för fristående idébärare och uppfinnare att delta i innovationsprocessen. Låt oss inkludera fler i framtidens innovation.

🤝 Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och Göteborgs Uppfinnareförening (GUF) står redo att hjälpa. Låt oss gemensamt stärka Sveriges innovationskraft.

Läs vårt inspel: