Välkomna till SUF:s årsmötet som kommer dels äga rum över Internet (Zoom) och fysiskt på Tekniska Museet i Stockholm. 

När: 25 maj 2024 Kl 12:00

Program:
12:00-13:00 Årsmöte

13:15 -14:45 Fika

14:45-14:45 Föreläsning: Hur bra är vi på att stimulera och utveckla uppfinningar” – Sune Hillstad

15:00 Möjlighet till att se föreställning i Wisdom Stockholm (i mån av plats)

För direktanslutna medlemmar gäller att årsavgiften för 2024 skall vara betald senast 2024-04-25.