Svenska Uppfinnareföreningens medlemsföreningar bildar ett nätverk där uppfinnare och småföretagare har tillgång till, och hjälper varandra, med rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning och inspiration.

Verksamheten finner du genom alla uppfinnarföreningar från Boden i norr till Malmö i syd.

Nätverk med egen erfarenhet

Oftast sker arbetet ideellt och av motiverade, erfarna personer som tycker det är viktigt att stödja uppfinnare. Med insikt om att nya idéer är grunden till att fler företag startar, växer och skapar sysselsättning engagerar nätverket av medlemsföreningar omfattande ideella krafter.

Nätverket har en unik och bred förståelse för innovationsprocessen samtliga parametrar. Det fungerar som lotsar i den komplexa organisation som innovationssystemet i Sverige idag består av.