Till Svenska Uppfinnareföreningen är lokala medlemsföreningar anslutna och de finns spridda över hela landet. Saknar du en uppfinnarförening i din närhet så kanske du vill vara med och starta en? Svenska Uppfinnareföreningen har tagit fram material som kan underlätta arbetet med att komma igång.

Har du frågor runt att starta förening så kontaktar du Svenska Uppfinnareföreningen.

Alla medlemmar blir med i Svenska Uppfinnareföreningen

Alla medlemmar i en medlemsförening, ansluten till Svenska Uppfinnareföreningen, blir fullvärdiga medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen.