Innovationsskolan 1 film

Filmaren Calle Magnell har producerat en rapp, spännande och instruktiv film i två delar. Se filmen

Innovationsskolan 2 film

Filmaren Calle Magnell har producerat en rapp, spännande och instruktiv film i två delar. Se filmen


Innovatörsguiden

Almi Företagspartner och Svenska Uppfinnareföreningen har tagit fram ”Innovatörsguiden del 1 – Förstudier och immaterialrätt”. Ladda ner Innovatörsguiden

Innovationscykeln

Några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening saknade en fortsättning på innovatörsguiden och har skapat det som saknades. Innovationscykeln tar upp teknik och metodgenomförande samt finansiering. Ladda ned PDF av Innovationscykeln

Gör verklighet av din idé – FAQ

Under många år har vi samlat de vanligaste frågorna till Svenska Uppfinnareföreningens kansli och nätverk. Det blev vår FAQ – Gör verklighet av din idé. Alltid lika aktuell, till Gör verklighet av din idé

InnovationOnline

Här ges en introduktion till hur du vidareutvecklar din idé, olika kommersialiseringsvägar, tips på var du kan fördjupa dig samt information om vart du ska vända dig. InnovationOnline.se