Gör verklighet av din idé – FAQ

Under många år har vi samlat de vanligaste frågorna till Svenska Uppfinnareföreningens kansli och nätverk. Det blev vår FAQ – Gör verklighet av din idé. Alltid lika aktuell, till Gör verklighet av din idé


InnovationOnline

Här ges en introduktion till hur du vidareutvecklar din idé, olika kommersialiseringsvägar, tips på var du kan fördjupa dig samt information om vart du ska vända dig. InnovationOnline.se


Filmaren Calle Magnell har producerat en rapp, spännande och instruktiv film i två delar.

Hur tar man fram en uppfinning? Och hur får man ut den på marknaden? Det är frågeställningarna som ligger bakom idén och inspirationen till filmen Innovationsskolan. Drivkraften bakom filmen är Agne Johansson tillsammans med styrelsen i Stiftelsen AJM
Filmaren Calle Magnell (med lång erfarenhet från bl a TV4) har tillsammans med AJM producerat en rapp, spännande och instruktiv film i två delar.
Vi hoppas att den ska vara en injektion och kraftkälla för alla som vill göra verklighet av sina kreativa idéer.

Fyra uppfinnare berättar själva om hur de har gjort. Hur de fick idén, hur de löste finansieringen, hur de undersökte marknadsbehovet, klarade av marknadsföring och försäljning. Kort sagt hela innovationsprocessen.
De fyra uppfinnarna är Petra Wadström, Åsa Magnusson, Mats Gustafsson och Magnus Lindmark. Alla medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen.
Medverkar gör också professorn i innovationsteknik Kaj Mickos och innovationsrådgivaren Marie Gillstam från Almi, utbildningsledaren på uppfinnarskolan Idéum® Robert Nilsen samt marknadsföraren Lars Andersson.


Innovatörsguiden

Almi Företagspartner och Svenska Uppfinnareföreningen har tagit fram ”Innovatörsguiden del 1 – Förstudier och immaterialrätt”.

Innovationscykeln

Några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening saknade en fortsättning på innovatörsguiden och har skapat det som saknades. Innovationscykeln tar upp teknik och metodgenomförande samt finansiering.