EU utökar sitt finansiella stöd till små och medelstora företag för att identifiera och utveckla sina immateriella tillgångar; t ex företagshemligheter, patent, varumärke och design.

Seminarium online 17/4 10-11 om detta. Mer information och anmälan här:

Power your business with the SME Fund 2023 edition – 2nd launch (blumm.it)

Vidare kommer vi att hålla ett seminarium onsdag 3 maj 9-11 tillsammans med EUIPO om vikten av immateriella tillgångar för affärerna. Anmälan och mer information om det:

Sweden Ideas Powered for business (blumm.it)