Välkomna till SUF:s årsmötet som kommer dels äga rum över Internet (Zoom) och fysiskt på Tekniska Museet i Stockholm. 

När: 3 Juni 2023 Kl 12:00

Program:
12:00-13:00 Årsmöte

13:15 -14:00 Föreläsning – Ett nytt, enhetligt patentsystem i Europa (Unitary Patent och Unified Patent Court).

14:00-14:30 Fika

14:30 -15:00 Föreläsning – Granskning av patentansökningar – tips för uppfinnare.

För direktanslutna medlemmar gäller att årsavgiften för 2023 skall vara betald senast 2023-04-25. 

Anmälning till årsmötet (både fysiskt och Zoom) :