Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som vari i kontakt med oss hur vi behandlar dina personuppgifter.


Vi på Svenska Uppfinnareföreningen åtar oss att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter.


Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.


Personuppgifter som vi sparar när du är medlem hos oss direkt eller indirekt via en medlemsförening är


Namn
E-post
Adress och mobilnummer
Medlemskategori
Utlämning av uppgifter


Vi lämnar inte ut dessa uppgifter till någon annan.


Radering av uppgifter
När du vill du kan avregistrera dig från vår email-lista eller kontakta oss och be oss radera dina uppgifter.


Kontaktuppgifter
Om du har några frågor kontakta oss gärna på medlem@uppfinnare.se


Om du vill bli borttagen från vår email-lista så skicka till medlem@uppfinnare.se


Annars godtar du vårt sätt att handskas med dina personuppgifter.


För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till www.datainspektionen.se