I år, 2022, blir årsmötet söndagen den 8 maj kl. 12.00 och kommer dels äga rum över Internet (Zoom) och fysiskt på Things, Drottning Kristinas väg 53 i Stockholm. 

Anmälning till årsmötet (både fysiskt och Zoom) finns på https://forms.gle/c77iULnuEqzmhsTT9

För direktanslutna medlemmar gäller att årsavgiften för 2022 skall vara betald senast 22-04-25. 

Kom gärna in med idéer och förslag – vi hinner inte behandla allt på årsmötet, men vi är öppna och tacksamma för alla goda idéer.

Välkomna

Styrelsen

Kontakt:
Jan-Erik Nowacki
Ordförande
0707 436221